Kvåle skule er ein 6 - 10 skule med 3 parallellar og omlag 350 elevar. I alt er det 48 vaksne som arbeider på skulen. 


Skulen ligg vakkert til på Fosshaugane Campus. Elevane på mellomsteget kjem frå Trudvang skule, medan ungdomssteget og har elevar frå Norane og Fjærland. Kvåle skule er ein relativt ny skule med eit fantastisk uteområde. På uteområdet har me eit samarbeid om arealet med elevar frå Sogndal vidaregåande skule. Nyeskulen er eit flott moderne bygg, og her finn du alderstrinna 6. til 9. klasse. 10. klassane, administrasjonen og personalavdelinga finn du i ”gamlebygget”. Kvåle skule er ein stor praksisskule for  studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Skulen har 5 satsings-områder; Klasseleiing og skulemiljø, Internasjonalt samarbeid, Fysisk aktivitet og kosthald, IKT, Vurdering for læring og NyGiv. 

Det internasjonale samarbeidet er etablert gjennom Comenius og Nord-Sør. It’s Learning er vår digitale plattform.

Visjonen vår er:  ME BYGGJER FRAMTIDA, saman med trygge og aktive elevar som opplever meistringsglede

 
Her finn du oss:

Lunnamyri 14
Pb. 14
6851 Sogndal
Tlf: 57 67 90 40Nyhende

FORELDREMØTE 10.KL 2/9 kl 17.30- 19.00

Felles for alle klassane i nye auditoriet Saker • Velkomen • Rektor Kjetil Sønnesyn • Rådgjevar Rino Skår • Polen-2014 Dei som har større saker som dei vil ta opp melder dette tilbake til kontaktlærar eller trinnleiar innan 1.september. Helsing: Lærarane på 10. trinnet
02.09.2014

voksne%20skaper%20vennskap%20på%20nett%20logo%20liggende%20CMYK.jpg

Voksne skaper vennskap - på nett

Det er viktig at vaksne engasjerer seg i borna sitt liv. Venskap motverker mobbing, og vaksne er viktige rollemodellar og tilretteleggjarar for venskap. "Voksne skaper vennskap - på nett" - ein haldningskampanje frå Udir.
Les meir »   01.09.2014

10447548_620892164676280_8526970319304841004_n.jpg

Skulestart med stor aktivitet

Eit nytt skuleår er alt godt i gang. Elevane ved Kvåle skule har funne plassen sin, dei nye 6. klassane er blitt varme i trøya og fleire av klassetrinna har vore mykje ute i felten med ulike prosjekt på dagsorden. Den store fellesfjelldagen har vore avvikla i flott haustvær i sogndal- og lusterfjella. No kan me trygt seia at skulekvardagen er i godt gjenge. Den nye rektoren, Kjetil Sønnesyn har og funne sin plass. Så no er det berre for alle å Stao Pao!
01.09.2014

Itslearning

Tidlegare har lærarane lagt ut vekeplanar og anna informasjon på elevsidene her på heimesida. Dette vert no å finna på Itslearning. Foreldre har tilgang til eit fag som heiter "Felles info - 6, 7, 8, 9 eller 10".
29.08.2014

Velkomen til nytt skuleår

Skulestart måndag 18.august klokka 08.55
Les meir »   15.08.2014

RSS

Kvåle skule kalendar

Abonnere på nyhende frå Kvåle skule?
Registrer deg her!

Di e-postadresse:

Søk på nettet