Kvåle skule er ein 6 - 10 skule med 3 parallellar og omlag 350 elevar. I alt er det 48 vaksne som arbeider på skulen. 


Skulen ligg vakkert til på Fosshaugane Campus. Elevane på mellomsteget kjem frå Trudvang skule, medan ungdomssteget og har elevar frå Norane og Fjærland. Kvåle skule er ein relativt ny skule med eit fantastisk uteområde. På uteområdet har me eit samarbeid om arealet med elevar frå Sogndal vidaregåande skule. Nyeskulen er eit flott moderne bygg, og her finn du alderstrinna 6. til 9. klasse. 10. klassane, administrasjonen og personalavdelinga finn du i ”gamlebygget”. Kvåle skule er ein stor praksisskule for  studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Skulen har 5 satsings-områder; Klasseleiing og skulemiljø, Internasjonalt samarbeid, Fysisk aktivitet og kosthald, IKT, Vurdering for læring og NyGiv. 

Det internasjonale samarbeidet er etablert gjennom Comenius og Nord-Sør. It’s Learning er vår digitale plattform.

Visjonen vår er:  ME BYGGJER FRAMTIDA, saman med trygge og aktive elevar som opplever meistringsglede

 
Her finn du oss:

Lunnamyri 14
Pb. 14
6851 Sogndal
Tlf: 57 67 90 40Nyhende

ball.png

Balldag torsdag 24. april

Torsdag 24 april arrangerer vi balldag for alle elevane ved Kvåle skule. Det som skjer den dagen er: Volleyballturnering, jenteklasse og guteklasse. Fotballturnering, jenteklasse og guteklasse. Lotteri, 5 kr pr lodd. Flotte premiar. 30 kr som frivillig gåve frå kvar elev og lærar til Zulufadder som vi samarbeider med, då får de eit lodd til lotteriet. Utkledning etter tema. Kåring av beste kostyme i jente og guteklassen. Sal av saft og vaflar. Pris: 5 kr pr del. TEMA: FARGERIK Hjarteleg velkomne alle saman!
Les meir »   22.04.2014

bilde (17).JPG

Nok TID til elevane

Lærarane ved Kvåle skule vil kjempa for ein god skule og god undervisning for elevane der. Den gode læringa skjer i eit godt og nært samspel mellom elevar og lærar. Å ha nok tid til eleven, der og då. I år handlar lønsoppgjeret om nettopp dette. KS ønskjer at lærarane skal vera meir på skulen, når elevane ikkje er der. Neppe særleg lurt! I år handlar det om grunnleggjande vegval for den norske grunnskulen. Me Staor Pao for ein god skule til beste for elevane våre!
12.04.2014

Foreldrepålogging Itslearning

Der er no klart for foreldra på Itslearning.
Les meir »   09.04.2014

bilde%202huseklepp-MOT.jpeg

Draumedag med Brann for Vegard

Vegard i 9A møtte favorittspelarane på Stadion i Bergen saman med MOT-informatørane Mari Fimreite og Maria C. Kalstad. Her er kommentaren i etterkant: For ein flott dag med Brannspelarane i Bergen! Me fekk med oss både lagfotografering, trening, lunsj saman med spelarane og omvisning på stadion. Ein skikkeleg draumedag for Vegard i klasse 9A som seier følgjande om dagen: "Super fantastisk dag, der draumen min gjekk i oppfylling". Og her i Sogndal seier me berre: Stao Pao. Til begge lag - både Brann og Sogndal!
03.04.2014

Helsesøster - endring i kontortid.

Frå 29/4-14 og fram til jul er helsesøster på skulen tysdag og torsdag frå 09.00 - 15.00. Så eige oppslag på kontordøra og på plakat som heng ved inngangspartiet til nybygget.
01.04.2014

RSS

Kvåle skule kalendar

02.05.14
Elevfri dag
08.05.14
Avspasseringsdag for elevar
15.05.14
Felles foreldremøte - nye 8. klassar
15.05.14 kl. 09:00 - kl. 09:15
Opplysning om trekkfag
19.05.14 kl. 09:00 - kl. 14:30
Eksamen Matematikk
20.05.14 kl. 09:00 - kl. 14:30
Eksamen Engelsk
22.05.14 kl. 09:00 - kl. 14:30
Eksamen Norsk hovudmål
23.05.14 kl. 09:00 - kl. 14:30
Eksamen Norsk sidemål
30.05.14
Elevfri dag
12.06.14 - 13.06.14
Munnleg eksamen
Munnleg eksamen for elevar i 10. trinn
16.06.14 - 19.06.14
Fellessensur
18.06.14
Avslutningsfest 10. klassane
19.06.14
Siste skuledag
20.06.14
Avspasseringsdag for elevar
Abonnere på nyhende frå Kvåle skule?
Registrer deg her!

Di e-postadresse:

Søk på nettet