Kvåle skule er ein 6 - 10 skule med 3 parallellar og omlag 350 elevar. I alt er det 48 vaksne som arbeider på skulen. 


Skulen ligg vakkert til på Fosshaugane Campus. Elevane på mellomsteget kjem frå Trudvang skule, medan ungdomssteget og har elevar frå Norane og Fjærland. Kvåle skule er ein relativt ny skule med eit fantastisk uteområde. På uteområdet har me eit samarbeid om arealet med elevar frå Sogndal vidaregåande skule. Nyeskulen er eit flott moderne bygg, og her finn du alderstrinna 6. til 9. klasse. 10. klassane, administrasjonen og personalavdelinga finn du i ”gamlebygget”. Kvåle skule er ein stor praksisskule for  studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Skulen har 5 satsings-områder; Klasseleiing og skulemiljø, Internasjonalt samarbeid, Fysisk aktivitet og kosthald, IKT, Vurdering for læring og NyGiv. 

Det internasjonale samarbeidet er etablert gjennom Comenius og Nord-Sør. It’s Learning er vår digitale plattform.

Visjonen vår er:  ME BYGGJER FRAMTIDA, saman med trygge og aktive elevar som opplever meistringsglede

 
Her finn du oss:

Lunnamyri 14
Pb. 14
6851 Sogndal
Tlf: 57 67 90 40Nyhende

CIMG2544.JPG

MOT i 8. klassane

8. klassane har hatt sitt første MOT-besøk denne veka. Mot-ambassadør og lærar Mari Fimreite hadde med seg Bjørn Inge Utvik og Helge Haugen frå Sogndal Fotball. Det vart eit godt møte om viktige verdiar.
Les meir »   30.09.2014

image.jpg

Reisebrev fra Polen 2

Fredags morgon var turen komen til Saltgruvene i Krakow. Her starta den guida turen ned til gruvene med 380 trappetrinn. God trim for store og små. I kapellet i saltgruva, som ligg omlag 130 meter under bakken, sang Oddbjørn for oss, ei fin oppleving! Laurdag bar turen til Tropical Island. Her bada me og kosa oss i varmen før turen enda på "ondskapens hotell" som vart nytta til Stasi-kontor under den kalde krigen. Berlin var neste stopp på turen. Her fekk me omvisning av ein tidlegare fange, Gerd Zimmerman, som rørte mange med sine personlege historiar. Etter Stasi-fengselet hadde me ein omvisning i strålande sol i Berlin by. Me lærarar vil takka for ein fantastisk tur med kjekke ungdommar og vaksne!
30.09.2014

Reisebrev frå Polen

10. steget har no vore på tur i tre dagar, og har kome til Krakow. Besøket i Auschwitz gjorde sterkt inntrykk på både ungdomar og vaksne. Me var så heldige å få høyra eit tidsvitne fortelja historia si. Elevane har representert skulen og Sogndal på ei framifrå måte! Me har ved fleire høve møtt på 10. klasse frå Kaupanger skule, som også reiser med Aktive Fredsreiser.
Les meir »   25.09.2014

CIMG2535.JPG

På Lerheimstølen

Klasse 9A var invitert til støls denne veka. Foreldra til Sindre har hytte på Lerheimstølen, og det vart ein fin dag i fjellet. Elevane fekk vita litt om då budeiene hadde travle dagar på stølen og korleis det arta seg for 50-60 år tilbake. Og hoppbakken og skihytta på Lerheimstølen høyrer med, der både OL- og VM-vinnarar hoppa og konkurrerte med lokale hopptalent i 1930- og 40-åra. Me rakk og ein tur opp til Svartaberg med fin utsikt over bygda vår. God mat høyrer sjølvsagt med, og det vart både grillmat og godsmakande muffins servert av vertskapet Gunn Margrete Viken og Stig Lerheim. Takk til dei for eit flott initiativ! Me kosa oss.
25.09.2014

CIMG2526.JPG

Forandringsfabrikken og Skuleproffane

I dag har 9. klassane besøk frå "Forandringsfabrikken", eit tiltak som har fått støtte frå Utdanningsdirektoratet der formålet er å lytta til "Skuleproffar". Desse proffane er elevane våre som i dag får sjansen til å koma med synspunkt på korleis dei har det på skulen og i kvardagen elles. Her er litt om det som er formålet: "Dette er barn og unge, 10-18 år, som går i norsk skule no. Kva er bra? Kva meiner dei må endrast for at flest muleg barn og unge skal læra best muleg? Og for at flest muleg skal trivast? Me vil treffa elevar i alle landets fylke. Svara er ønskt velkommen av nasjonale skulestyresmaktene". Samlinga er i gang på Kvåle skule. Me er spent på kva elevane formidlar om kvardagen her.
23.09.2014

RSS

Kvåle skule kalendar

Abonnere på nyhende frå Kvåle skule?
Registrer deg her!

Di e-postadresse:

Søk på nettet