Kvåle skule er ein 6 - 10 skule med 3 parallellar og omlag 350 elevar. I alt er det 48 vaksne som arbeider på skulen. 


Skulen ligg vakkert til på Fosshaugane Campus. Elevane på mellomsteget kjem frå Trudvang skule, medan ungdomssteget og har elevar frå Norane og Fjærland. Kvåle skule er ein relativt ny skule med eit fantastisk uteområde. På uteområdet har me eit samarbeid om arealet med elevar frå Sogndal vidaregåande skule. Nyeskulen er eit flott moderne bygg, og her finn du alderstrinna 6. til 9. klasse. 10. klassane, administrasjonen og personalavdelinga finn du i ”gamlebygget”. Kvåle skule er ein stor praksisskule for  studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Skulen har 5 satsings-områder; Klasseleiing og skulemiljø, Internasjonalt samarbeid, Fysisk aktivitet og kosthald, IKT, Vurdering for læring og NyGiv. 

Det internasjonale samarbeidet er etablert gjennom Comenius og Nord-Sør. It’s Learning er vår digitale plattform.

Visjonen vår er:  ME BYGGJER FRAMTIDA, saman med trygge og aktive elevar som opplever meistringsglede

 
Her finn du oss:

Lunnamyri 14
Pb. 14
6851 Sogndal
Tlf: 57 67 90 40Nyhende

CIMG2467.JPG

Godt å koma i gang

Kjetil Sønnesyn har lagt bak seg den første månaden som rektor ved Kvåle skule. Han tykkjer det er både spennande og utfordrande, og vil jobba for at skulen skal vera langt framme i skuleutvikling og fagleg utvikling. Kjetil er frå Indre Hafslo, men har no budd lenger i Sogndal kommune enn i Luster. Han bur berre eit steinkast frå skulen, og kan såleis spasera til jobben. - Eg er gift med ei sogndalsjente, har tre born og er litt over gjennomsnittet fotballinteressert, fortel nyerektoren vår. Kjetil har jobba i Luster kommune sidan 1996, med eit lite opphald i Halden. Etter det vart det rektorjobb ved Indre Hafslo Oppvekstsenter og Hafslo Barne- og Ungdomsskule - Eg har sett fram til å koma i gang her ved Kvåle skule. Eg ser på jobben som ei kjempeflott utfordring. Det er ein flott skule som har kjekke elevar, dyktig personale og som leverer gode resultat, seier Kjetil. No håpar han å vere med på å bidra til vidare utvikling og at Sogndal Kommune og Kvåle Skule skal vere langt framme i skuleutvikling og fagleg utvikling. - Alt burde liggje til rette for det med dei kunnskapsmiljøa ein har rundt seg og den veksten kommunen har hatt. Eg gler meg til å jobba vidare her, og er trygg på at me har gode mulegheiter for å oppnå dette, avsluttar Kjetil Sønnesyn.
18.09.2014

CIMG2525.JPG

Elevrådet godt i gang

Elevrådet ved Kvåle skule er godt i gang med arbeidet. På det konstituerande møtet vart Torjus Kvåle Jetmundsen valt til leiar med Lars Ove Dulsvik som nestleiar. Begge er opptekne av at elevrådet skal vera eit aktivt og viktig talerøyr for alle elevane ved Kvåle skule. På det første møtet diskuterte dei mellom anna ordensreglane ved skulen, betydningen av gode nettvett-reglar og eventuelle nye vareslag i kantina. Det er og på trappene å setja i verk ei ordning med elev-agentar. Elevar som hjelper til i friminuttane saman med lærarane slik at alle kan ha gode opplevingar og aktivitetar. Me er sikre på at elevrådet vårt vil vera konstruktivt og jobba til det beste for alle ved Kvåle skule. På biletet ser me leiaren Torjus Kvåle Jetmundsen (t.h) og Lars Ove Dulsvik.
15.09.2014

Comenius

Elevar og lærarar har dei siste to skuleåra vore så heldige å få vere ein del av eit Comeniusprosjekt som vart kalla "Renewable Europe". I alt 24 elevar deltok på ein av turane til Polen, Belgia og Austerrike, og 24 elevar var vertsfamiliar då skulane besøkte oss i mai 2013. Me har samla noko av det me har hatt fokus på i eit hefte som alle dei 4 skulane har publisert på nettsidene sine. Ynskjer du å sjå, finn du det under "les meir". Kvåle skule ynskjer å vere med i nye Comeniusprosjekt i framtida, men dette skuleåret vert eit "pause-år" medan me sender inn ny søknad om deltaking.
Les meir »   10.09.2014

CIMG2519.JPG

Praktisk læring

Her er nokre av elevane i 10. klasse i full gang med å fullføra byggjinga av hundehus. Kvar måndag kan dei få utfalda seg med tre timar praktisk læring i det som heiter arbeidslivsfag. Eit godt døme på at ein del elevar trivst med dette, og bør få sjansen til det. Mange har sikkert følgd med i debatten om yrkesfaga og at det er på tide å auka statusen for desse faga. Og at elevane får sjansen alt på ungdomstrinnet er viktig. Helst skulle me nok sett at dei fekk høve til å hospitera saman med elevar på vidaregåande skule. Elevane i Førde har eit opplegg i så måte. Kanskje det blir neste steg i utviklinga også for våre elevar?
08.09.2014

tim.jpg

Kjappfot

Rask 60-meter av sogndalsspelar. Hyggeleg besøk på Kvåle skule i dag. Petter Strand og Tim Nilsen delte ut gratisbillettar til Aalesund-kampen. Sjølvsagt skal me stilla sterkt og gje spelarane den støtten dei fortener! Og me utfordra Tim til duell på 60-meter mot eit par av dei kjappe elevane i 9. klasse. Der viste sotraveringen at han har fart i beina. 7,42 er bra iført dongeribukse og joggesko! No håpar me du brukar denne farten til å parkera ÅFK-forsvaret og scorar mål søndag 14. september. Me garanterer full oppbacking frå tribuna!
02.09.2014

RSS

Kvåle skule kalendar

Abonnere på nyhende frå Kvåle skule?
Registrer deg her!

Di e-postadresse:

Søk på nettet